Introductie

De werkzaamheid van euritmietherapie is gebaseerd op het inzicht dat onze bewegings- en spiermens in nauwe relatie staat met onze vitale, emotionele en hormonale processen. Het bestaan van een dergelijke relatie blijkt ook uit een verschijnsel als ‘lichaamstaal’, waarbij lichamelijke bewegingen uitdrukking geven aan dat wat innerlijk aan de orde is. Bij euritmietherapie wordt dat proces omgedraaid: door bepaalde bewegingen met armen en/of benen te maken wordt geprobeerd om innerlijke processen te beïnvloeden en te reguleren.

Dat onze bewegingsmens niet alleen maar een instrument is dat door onze hersenen wordt aangestuurd, maar zelf ook een werking kan hebben op onze organen wordt de laatste jaren door wetenschappelijk onderzoek bevestigd. Zo verscheen in 2009 in Nature Neuroscience (online) een artikel waarin werd ingegaan op een onderzoek dat aantoonde dat door jongleren de witte stof in de hersenen (zorgt voor de verbinding tussen de hersencellen) wordt vergroot.

Johannes Treuren, euritmietherapeut