Projecten

Euritmie nieuws
In 2012/13 heb ik 3 maal een brochure met ‘euritmienieuws’ uitgebracht. In de eerste editie werden een aantal klachten besproken adhv patiëntenervaringen (snurken, slaapklachten, pijn in de spieren tijdens winterse kou en knieklachten). In de twee volgende nummers was, ook weer adhv patiëntenervaringen, sprake van een thema: ‘euritmie voor kinderen’ en ‘als vrouw in je kracht gaan staan’. Dat laatste thema is ontstaan nadat ik merkte dat dat bij de behandeling van veel vrouwen (zou dat bij mannen ook zo zijn?) vaak een onderliggende thematiek was.

Openen daar aan te klikken

Columns Contact
In 2014 heb ik een aantal keren bijdragen geschreven voor één van de huis-aan-huis bladen van Zutphen (Contact). Naast het bekendheid geven aan euritmietherapie heb ik daarin geprobeerd de kracht van de complementaire geneeskunde te benadrukken en kritische kanttekeningen te plaatsen bij sommige aspecten van de reguliere geneeskunde.

Openen door aan te klikken

Euritmietherapie bij psychische en psychosomatische klachten
Euritmietherapie blijkt, zoals de meeste antroposofische therapieën, zeer geschikt voor het werken aan psychische en psychosomatische klachten. Om die reden kan het een zinvolle aanvulling zijn bij psychosociale of psychotherapeutische gesprekken. In onderstaande flyers wordt ingegaan op de belangrijkste thema’s waarbij de euritmietherapie ondersteunend kan werken, nl bij het bewaken van onze grenzen en bij het goed leren ontspannen.

Openen door aan te klikken