Vergoeding door zorgverzekeraars van euritmietherapie

De kosten voor euritmietherapie zijn € 40,00 per sessie, inc BTW. Als u aanvullend bent verzekerd bij uw zorgverzekeraar wordt euritmietherapie over het algemeen geheel dan wel grotendeels vergoed.

Een behandelperiode omvat over het algemeen 12 wekelijkse sessies van elk 30 minuten, maar kan ook korter duren. Een reden daarvoor kan zijn dat de kosten niet worden vergoed.  We werken dan korter (met een minimum van 4 sessies), waarna u vervolgens zelf met de geleerde oefeningen aan de slag gaat.

In het overzicht dat u hieronder kunt aanklikken staat vermeld hoe euritmietherapie verzekerd is bij de verschillende zorgverzekeraars in Nederland. Het loont de moeite om dat overzicht te bestuderen, omdat de verschillen in prijs en dekking soms flink uit elkaar kunnen lopen!

U moet er wel op letten dat de gegevens die nu gelden in een volgend jaar geheel gewijzigd kunnen worden. Het komt vaak voor dat zorgverzekeraars over wijzigingen waarbij het om een vermindering dan wel afschaffing van dekking gaat slecht communiceren. Om die reden is het verstandig om aan het eind van het jaar te vragen naar de voorwaarden voor het nieuwe jaar tav de euritmietherapie.

Vergoedingen